Financira Evropska Unija – NextGenerationEU

Projekt Nakup tehnološke opreme: večnamenska stiskalnica BARTH model RPG 2030, širokotračna brusilka Kunding Brilliant 2 1350 Red L in razrezovalka Centauro SLG 3000 Gold Line.

Vrednost projekta znaša 200.772,19 EUR in je sofinanciran v višini 164.567,37 iz sredstev Načrt za okrevanje in odpornos, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

Investicija bo vplivala na optimizacijo tehnološkega postopka izdelave pohištva in posredno na višjo stopnjo dodelave ter avtomatizacije izdelkov, utrjevanje stabilnosti cenovne politike izdelkov v branži, omogočena bo pospešena diferenciacija izdelkov, z novimi trgi se razvija nova tehnologija in tudi lokalno znanje, nadgradnja obstoječih izdelkov, povečanje prodaje, pridobitev novih skupin kupcev, dvig ekoloških standardov. Izvedba operacije bo omogočila vsaj 15% zmanjšanje porabe surovin in energije, do konca leta 2024 pa se posledično pričakuje tudi za vsaj 10 % višja dodana
vrednost na zaposlenega v primerjavi z letom 2020.

 

Povezava na stran EU

Povezava na stran vlade RS